Ondersteunt scholen bij het
bevorderen van een sociaal
veilig klimaat”
Wij geven actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden. Het gaat ook over een schoolklimaat waarin leerlingen worden gezien en gehoord en waarin zij in veiligheid kunnen leren opgroeien.

Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolbesturen, schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen, ouders en leerlingen en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.
Jaarverslag 2015